Spärrlinje öppen dygnet runt 010-15 16 399

Legal notice

Detta är ett allmänt rättsligt meddelande gällande DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB-koncernens ("DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB") webbplatser. På denna webbplats tillhandahåller DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB information online avseende DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB:s verksamhet, produkter och tjänster. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du detta rättsliga meddelande och att du är bunden av och skyldig att följa nedanstående villkor.

 

DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats eller detta meddelande. Sådana ändringar gäller omedelbart vid publicering eller ändring.

 

COPYRIGHT, VARUMÄRKE OCH ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats ("Innehållet"), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats. DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB eller dess anförtrodda tredje parter har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB äger de namn som används för bolagets verksamhet och namnen på bolagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. När du använder Innehållet (t.ex. bifogar det i e-post, laddar ned det eller skriver ut kopior av Innehållet) måste du också inkludera alla copyright meddelanden och andra meddelanden som finns i Innehållet. Det inkluderar copyright meddelanden nederst på sidan.

Innehållet får inte reproduceras, överföras, lagras i ett system, översättas till annat språk eller programmeringsspråk, skickas på nytt i annan form eller via annat medium (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare, eller distribueras på nytt utan i förväg skriftligt godkännande av DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB. Du får inte sälja eller förändra Innehållet eller reproducera, visa, offentligt uppföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet på något sätt i officiellt eller kommersiellt syfte. Du får inte inkorporera denna webbplats eller någon del av dess Innehåll, och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server. Du förbinder dig även att inte visa eller använda DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB:s namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan i förväg skriftligt godkännande av DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB.

 

Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt detta meddelande. DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB ger dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats på ett sådant sätt att de kan misstas för annonsering eller uppfattas vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka rimligen skulle kunna uppfattas som oanständiga, kränkande, hotande, stötande eller illvilliga. DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla denna licens eller rätten att använda specifika länkar. Om DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB återkallar denna licens förbinder du dig att omedelbart ta bort och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

 

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt detta meddelande kan det innebära att du bryter mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. Om så är fallet återkallar DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats och DIN SÄKERHET I SKANDINAVIEN AB har rätt att begära att du omedelbart förstör eventuella kopior du kan ha gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.